Skip to main content

Jest to postępowanie przeznaczone dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ostatnie zmiany w przepisach pozwalają na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłym przedsiębiorcom, którzy prowadzili przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności i nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. ! upadlosc konsumencka Gdansk . Zacznij od NOWA.

upadlosc konsumencka gdansk, Dec 11 2021 on jsj14.withknown.com